Editorial Board

Chief Editor:

prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet, Adam Mickiewicz University in Poznań

Chief Editor Deputies:

prof. UAM dr hab. Agata Matysiak–Błaszczyk, Adam Mickiewicz University in Poznań

prof. APS dr hab. Anna Odrowąż-Coates, The Maria Grzegorzewska University in Warsaw

prof. UAM dr hab. Ewa Włodarczyk, Adam Mickiewicz University in Poznań

Secretaries:

dr Kamila Słupska, Adam Mickiewicz University in Poznań

mgr Maciej Zychowicz, Adam Mickiewicz University in Poznań

Linguistic Editors:

prof. APS dr hab. Anna Odrowąż-Coates, The Maria Grzegorzewska University in Warsaw

dr Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Adam Mickiewicz University in Poznań

dr hab. Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Adam Mickiewicz University in Poznań